Wskazówki dla piszących opisy przedmiotów

Efekty kształcenia

Konieczność ich wpisywania wynika z Krajowych Ram Kwalifikacji, ale wpisywanie tych efektów ma też głębsze uzasadnienie: pozwala wyraźnie sformułować cele jakie sobie stawiamy przy prowadzeniu poszczególnych zajęć. Myślę, że m.in. może to być bardzo cenna informacja dla studentów np. przy wyborze zajęć, bo te cele nie muszą być tożsame z omawianymi zagadnieniami. Na przykład na Programowaniu obiektowym uczymy Javy, ale nauczenie tego akurat języka nie jest celem tego przedmiotu (to tylko narzędzie potrzebne do nauczenia jak dobrze projektować i programować obiektowo). Gorąco więc zachęcam do potraktowania wypełniania rubryki 'Efekty kształcenia' nie tylko jako formalnego wymogu.

Zespół zajmujący się KRK przygotował kilka przykładowych opisów, oto ich (klikalna) lista:

W czasie opisywania efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów proszę wspierać się opracowanymi już wcześniej efektami kształcenia dla naszego kierunku studiów - to stąd biorą się kody umieszczony w ww. opisach. Efekty kształcenia można znaleźć w uchwale RW 2-87, tu podaję istotne załączniki (dostęp do nich wymaga zalogowania się na naszym portalu). Wersje w nawiasach są nieoficjalne, ale mają wygodniejszy do przeglądania format i nie wymagają logowania:

Tworząc opis konkretnego przedmiotu wystarczy dopasować do go jednej z grup przedmiotów wymienionych w podanych dokumentach i z kolumny odczytać na jakie efekty kształcenia tego przedmiotu szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście nie każdy przedmiot z danej grupy musi realizować wszystkie wymienione w kolumnie cele. Może też się zdarzyć tak, że niektóre z nich realizuje tylko częściowo (np. nauczenie programowania obiektowego tylko częściowo realizuje cel KW09 'ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania ...'). W takiej sytuacji także należy w opisie przedmiotu umieścić odwołanie do celu całej grupy wymienionego w kolumnie.

Przedmioty obierlane

Oczywiście w przypadku przedmiotów obieralnych często występuje konieczność podawania efektów nieuwzględnionych w wyżej wymienionych tabelach, nie ma w tym nic złego. Natomiast jeśli jest możliwe odniesienie się także w opisie przedmiotu obierlanego do efektów nauczania podanych w tabeli, to zdecydowanie należy to uczynić.

Studenckie propozycje tematów przedmiotów obieralnych

Kryteria oceniania

Jeżeli mają Państwo jakieś specyficzne wymagania (na przykład dotyczące dopuszczania do egzaminu, zaliczania ćwiczeń itp.), to koniecznie trzeba o tym jawnie napisać, w przeciwnym przypadku studenci zgodnie z nowym regulaminem studiów mają prawo protestować.

Poniżej załączam przykładowe kryteria.

Procedura modyfikowania opisu przedmiotu w USOSWebie

W celu uzupełnienia/poprawienia opisu przedmiotu w USOSWebie należy (biegłych w USOSWebie przepraszam za szczegółowość):

Uwaga: opisy przedmiotów są dostępne do modyfikacji tylko dla koordynatorów przedmiotów i tylko w okresach wyznaczonych przez Dziekana.

Szablony formularzy opisu przedmiotów